Nasza oferta

Świadczymy usługi w zakresie:

 

1. Usługi elektryczne

 

 • - montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach przemysłowych i mieszkalnych,
 • - budowa przyłączy energetycznych docelowych i budowlanych,
 • - remonty i modernizacje instalacji elektrycznych,
 • - montaż instalacji odgromowych,
 • - montaż instalacji alarmowych,
 • - montaż systemów nadzoru wizyjnego,
 • - wykonanie połączeń wyrównawczych i uziomów,
 • - konserwacje i naprawy urządzeń elektrycznych;

 

2. Pomiary elektryczne ( odbiorcze i okresowe)

 

 • - rezystancji izolacji
 • – badanie stanu izolacji,
 • - badanie wyłączników różnicowo – prądowych,
 • - badanie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania ( skuteczności ochrony przeciw porażeniowej),
 • - pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,
 • - pomiary rezystancji uziemienia.

 

3. Pomiary natężenia oświetlenia

 

4. Relokacja maszyn

 

 • - demontaż maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych przeznaczonych do relokacji,
 • - relokacja maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych,
 • - przygotowanie maszyn, urządzeń do transportu,
 • - zabezpieczenie maszyn na czas załadunku i transportu,
 • - instalacja maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych w miejscu docelowym,
 • - dostosowywanie maszyn i urządzeń do obowiązujących norm w zakresie bezpieczeństwa obsługi maszyn;

 

Posiadamy doświadczenie w zakresie transportu maszyn z terenu państwa UE (Hiszpania, Włochy, Szwecja) do Polski oraz wewnątrz kraju;

 

REALIZUJEMY:

 

1. Uslugi elektryczne

2. Pomiary elektryczne

3. Pomiary natezenia oswietlenia

4. Relokacja maszyn

 

„ELMOC” Zakład Usługowo-Handlowy

91-409 Łódź, Al. Anstadta 5

 

Tel./fax: 42 630 46 96

Kom.: +48 508 302 031

+48 500 214 081

 

e-mail : elmoc@onet.pl